ورود به سیستم رزرو اتاق
  :نام کاربر
  :رمز ورود

پیوند ها

:معرفی خوابگاه ها

تعداد خوابگاه های در نظر گرفته شده برای سال تحصیلی 93-94 پانزده بلوک می باشد که از این تعداد شش بلوک به برادران و نه بلوک نیز جهت خواهران در نظر گرفته شده است.در لیست پایین می توانید با انتخاب نام هر خوابگاه ویژگی های آن را مطالعه کرده و پس از شناخت خوابگاه مورد نظر اقدام به رزرو آن نمایید

خوابگاه های برادران :

خوابگاه های خواهران :


خوابگاه های برادران


:خوابگاه غدیر

این خوابگاه به برادران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 169 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 889 نفر را دارا می باشد.این خوابگاه در 3بلوک مجزا ساخته شده است .لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
بلوک 1 :52 اتاق 6نفره کارشناسی ارشد
بلوک 2 :59 اتاق 6نفره کارشناسی
بلوک 3 :17 اتاق 3نفره -41 اتاق 4نفره دکتری
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
37 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
167 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
19 دستگاه آبسردکن مشترک برای کلیه اتاق ها
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی-فضای ورزشی-سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-فضای ورزشی-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(69عدد دستشویی-69 عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان-دانشگاه بوعلی سینا-خوابگاه غدیر -تلفن: 8277510- 0811


:خوابگاه شهیدان حق گویان

این خوابگاه به برادران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 56 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش336 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
56اتاق6 نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 2 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
6 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
57 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
2 دستگاه آبسرد کن مشترک برای کلیه اتاق ها
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی -سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(دستشویی-20عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان-بلوار جانبازان-روبروی انتقال خون-دانشکده هنر و معماری -تلفن: 4228662- 0811-4226063- 0811


:خوابگاه شهیدان بهادربیگی

این خوابگاه به برادران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 56 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 323 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
31 اتاق 4نفره
3 اتاق 5نفره
1اتاق6 نفره
12اتاق8 نفره
9اتاق 9نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 2 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
10 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
55 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی-فضای ورزشی-سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(21عدد دستشویی-21 عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان-امامزاده عبدا..-بلوار علویان-جنب رنگ هاویلوکس-تلفن: 4231620- 0811-4231618- 0811


:خوابگاه شهیدان تیموری

این خوابگاه به برادران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 34 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش140 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
1اتاق 3نفره
29اتاق4نفره
3 اتاق 5نفره
1اتاق6 نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 2 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
5 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
35 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز--سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-تختخواب- -تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(7 عدد دستشویی-7عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان- بلوار آیت ا... کاشانی- کوچه مسجد امامزاده عبدا... –تلفن: 4230977- 0811-4233307- 0811


:خوابگاه باقرالعلوم

این خوابگاه به برادران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 34 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 152 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
26 اتاق 4 نفره
8 اتاق 6نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 2 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 2 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
34 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
33 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی-فضای ورزشی-سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(9عدد دستشویی-9 عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان-بلوار کاشانی-نرسیده به چهارراه عباس آباد-جنب نمایشگاه حمید-بلوک 17 -تلفن: 2526392- 0811-2523335- 0811


:خوابگاه رضوی

این خوابگاه به براران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 10 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 60 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
10اتاق6 نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
3 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
10 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
1 دستگاه آبسرد کن مشترک برای کلیه اتاق ها
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی -سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(5 عدد دستشویی-5عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان-بلوار آیت ا... کاشانی-روبروی مسجد چمن چوپان ها-جنب اداره آب روستایی-کوچه رستمی-تلفن: 2521357- 0811خوابگاه های خواهران


:خوابگاه زینب

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 35 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش165 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
25اتاق 4نفره
1 اتاق 5نفره
4اتاق6 نفره
5اتاق7نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
6 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
36 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
1 دستگاه آبسرد کن مشترک برای کلیه اتاق ها
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی -سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(8 عدد دستشویی-8عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان-امامزاده عبدا...-ابتدای بلوار آیت ا... کاشانی-جنب شهرداری منطقه 1 -تلفن: 2520693- 0811-2528064- 0811


:خوابگاه بعثت 1

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 59 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 295 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
59 اتاق 5 نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
4دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
60عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
اجاق گاز 12 عدد
صندلی سالن مطالعه 44 عدد
میز مطالعه 41 عدد
کپسول آتش نشانی 7 عدد
تخت خواب 295 عدد
سرویس بهداشتی 22 عدد
حمام 21 عدد
میز اتاق 24 عدد
صندلی اتاق 68 عدد
-سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر سالن مطالعه-نمازخانه-)
آدرس خوابگاه:همدان-دانشگاه بوعلی-جنب دانشکده کشاورزی -تلفن: 0811-4425575- 0811


:خوابگاه بعثت 2

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 59 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 295 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
59 اتاق 5 نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
5دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
61عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
اجاق گاز 12 عدد
صندلی سالن مطالعه 50 عدد
میز مطالعه 27 عدد
کپسول آتش نشانی 6 عدد
تخت خواب 295 عدد
سرویس بهداشتی 22 عدد
حمام 21 عدد
میز اتاق 43 عدد
صندلی اتاق 89 عدد
-سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر سالن مطالعه-نمازخانه-)
آدرس خوابگاه:همدان-دانشگاه بوعلی-جنب دانشکده کشاورزی -تلفن: 0811-4425133- 0811


:خوابگاه بعثت 3

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 59 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 295 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
59 اتاق 5 نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
3دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
60عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
اجاق گاز 12 عدد
صندلی سالن مطالعه 84 عدد
میز مطالعه 41 عدد
کپسول آتش نشانی 9 عدد
تخت خواب 302 عدد
سرویس بهداشتی 22 عدد
حمام 21 عدد
میز اتاق 40 عدد
-سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر سالن مطالعه-نمازخانه-)
آدرس خوابگاه:همدان-دانشگاه بوعلی-جنب دانشکده کشاورزی -تلفن: 0811-4425132- 0811


:خوابگاه فاطمیه 1

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 59 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش295 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
59 اتاق 5نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 2 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
6 دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
60 عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
آبسرد کن 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی -سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-فضای ورزشی-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(28 عدد دستشویی-21عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه:همدان-دانشگاه بوعلی-خوابگاه فرزانگان1 -تلفن: 8290500- 0811


:خوابگاه فاطمیه 2

ین خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 58 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش 290 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
58 اتاق 5نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 2 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
10دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
59عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
آبسرد کن 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی -سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-فضای ورزشی-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(28عدد دستشویی-21عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه : همدان-دانشگاه بوعلی-خوابگاه فرزانگان2 -تلفن: 8290717- 0811-8292011- 0811


:خوابگاه فاطمیه 3

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 64 اتاق است و در مجموع ظرفیت پذیرش229 نفر را دارا می باشد.لیست اتاق های این خوابگاه و ظرفیت هر یک به این شرح است:
3اتاق 2نفره
60 اتاق 3نفره
امکانات موجود در این خوابگاه عبارتند از:
تلویزیون 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
تلفن کارتی 1 دستگاه مشترک برای کلیه اتاق ها
32دستگاه کامپیوتر مشترک برای کلیه اتاق ها
64عدد یخچال (برای هر اتاق 1عدد)
کپسول آتش نشانی-اجاق گاز-صندلی -سیستم گرمایشی شوفاژ-سیستم سرمایشی کولر-فضای ورزشی-تختخواب-میز مطالعه-تلفن داخلی-نمازخانه-سرویس های بهداشتی(28عدد دستشویی-28عدد دوش حمام)
آدرس خوابگاه : همدان-دانشگاه بوعلی-خوابگاه فرزانگان3 -تلفن: 8292310- 0811


:خوابگاه کوثر 1

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 21 اتاق سوئیتی است دارای اجاق گاز،آبگرمکن،کابینت،یخچال،میز و صندلی،موکت،روفرشی که برخی اطاقها 6 نفره و برخی دیگر 4 نفره می باشد.
آدرس خوابگاه : همدان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انتهای بلوار آزادگان


:خوابگاه کوثر 2

این خوابگاه به خواهران اختصاص دارد،این خوابگاه دارای 17 اتاق سوئیتی است دارای اجاق گاز،آبگرمکن،کابینت،یخچال،میز و صندلی،موکت،روفرشی که برخی اطاقها 6 نفره و برخی دیگر 4 نفره می باشد.
آدرس خوابگاه : همدان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انتهای بلوار آزادگان