ورود به سیستم رزرو اتاق
  :نام کاربر
  :رمز ورود

پیوند ها

:معرفی خوابگاه ها

اداره امور خوابگاه ها، یکی از ادارت امور دانشجویی دانشگاه ها می باشد که نظارت بر خوابگاه های دانشگاه و انجام برنامه ریزی برای اسکان دانشجویان غیربومی را برعهده دارد. از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات نحوه پذیرش و اسکان دانشجویان براساس مجموعه مقررات و دستورالعمل های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد، این اداره نیز سیاست های کلی و چارچوب اصلی قوانین وزارت متبوع را سرلوحه انجام وظایف و برنامه های خود می داند.

خوابگاه های برادران :

خوابگاه های خواهران :